Om Loop Media

Loop Media Norge ble startet høsten 2012

Vi skulle jobbe med innholdsproduksjon

Custom publishing eller det mer moderne begrepet content marketing.

Vi skulle gi ut nettbrettmagasinet Woosh

Norges første rene teknologi- og livssitilsmagasin kun på nettbrett.

Historien kan bli lang, men for å gjøre den kort: Woosh fikk kun fire utgaver, før det sommeren 2013 ble lagt på is. Tung utvikling, tøffe abonnementsforhold og ditto annonsemarked førte til at innholdsproduksjon ble stående igjen som ryggraden i selskapet.

Og det er det vi driver med i dag. Loop Media Norge er en innholdsprodusent, først og fremst. Vi jobber stort sett med bedrifter innen it- og teknologi for det er der vi har vår ekspertise. Men også innen mat- og livsstilssegmentet basert på våre interesser og kunnskap om livets goder.

Vi lager alt fra frittstående artikler til hele magasiner og brosjyrer, levert som trykkeklar pdf, bladbar pdf eller som innhold på en nettside.

Vi opererer også som rådgivere innen innholdsutvikling, bruk av innhold i markedsføringen, pr-tjenester og kommunikasjonskonsepter.

I tillegg håndterer vi alt det skulle være av grafisk formgivning og design – fra idé til ferdig produkt.

Vi legger vekt på gode historier, presise intervjuer, godt språk, effektivt uttrykk, god dialog – og fornøyde kunder.

Vår prosess for en leveranse følger en mal for å sikre at du som kunde og vi som leverandør har en felles forventning til det som skal leveres.

Prosessen

Det hele begynner som oftest med et møte. Der snakker du mest, vi lytter og stiller spørsmål. Møtet konkluderer med at vi skal komme opp med et forslag ut fra det vi har snakket om. Vi bruker litt tid på det, og ved neste møte/kontakt presenteres forslaget, og justeringer foretas.

Vi blir enige om produkt og rammer.

Hvis vi lager et magasin (digitalt eller analogt) holder vi et redaksjonmøte for å bestemme saker, omfang, målgruppe, caser mv. Og vi snakker om design, uttrykk, tekstmengder og fordeling. Vi blir enige om gjennomføringstid, intern prosjektleder hos dere og grad av korrektur – alt etter hva som passer deg best: fortløpende, bolkvis, kun tekst først, kun ferdig satte sider etc.

Det leveres, justeres og informeres underveis. Det hele ender med sistekorrektur hvor alt gjennomgås av begge parter før leveransen er sluttført.

Det var kun et eksempel. Ingen leveranse er helt like.

Den viktigste leveregelen vi har er at vi tidlig i prosessen skal skape felles grunn slik at forventningene på begge sider stemmer over ens med hverandre.

Vi jobber med forståelsen om at kunden er øverste redaktør. Men vi bruker vår erfaring og spisskompetanse til å si ifra og diskutere hvis vi ser at øverste redaktør må utfordres…

Du har mer innhold enn det du er klar over. Vi tar gjerne en samtale om hva du har, hvordan det kan foredles og hva som kan lages i tillegg for å tilby en komplett pakke – slik at ditt kundemagasin, konseptbrosjyre eller nettside fenger målgruppen og oppfyller innholdsmarkedsføringens kjerne: lage og distribuere innhold som engasjerer, opplyser og løser problemer for leseren.

Kontakt oss for en innholdsprat!